MALOVAT SI SVŮJ OBRÁZEK

Děláte si starosti o člena rodiny nebo přítele, který nevypadá, že roste v Kristu? Pokud tohoto člověka hodnotíte, používáte svůj vlastní koncept Krista pro jeho život? Vypracovali jste si svůj obrázek – co to znamená být skutečný následovník Krista a Váš milovaný do něj nezapadá?

Je možné, že Krista omezujete? Je Váš Ježíš tak malý, tak pevně ohraničený, že nedokážete uvěřit v trvalou činnost Ducha svatého, která je nám skrytá? Odsuzujete jen proto, že se nevejde do vašich narýsovaných představ? Věříte tomu, že Bůh je dostatečně veliký na to, aby pracoval svými způsoby, které jsou pro nás neviditelné?

Přibližně před 35 lety, jedna nechvalně známá žena jménem Celeste Horvathová přišla do naší křesťanské skupiny pro drogově závislé - Teen Challenge v Brooklynu. Patřila v New Yorku k nejznámějším bordelmámám, pod kterou patřila rozsáhlá síť prostitutek, žádaných nejvlivnějšími muži. Celeste vyrůstala v silně věřící rodině a její babička, která se za ni modlila ji prorokovala: „Bude z tebe evangelista“. Ale Celesta zatratila veškerou její křesťanskou výchovu a stala se prostitutkou.

Jak se její podnikání rozrůstalo, stala se závislá na drogách. Po celou tu dobu se v jejím srdci odehrávala bitva. Noc co noc se modlila: „ Pane Bože, prosím nech mě žít ještě jeden další den“. Nakonec byla Celesta zatčena. Tato událost se ocitla na předních stránkách novin. Toho času jí její vlastní bratr napsal: „Zahanbila jsi naší rodinu tak moc, že už pro tebe není možnost spásy.

Ale Ježíš ji nikdy neopustil. Jednoho dne v jejím nejosamělejší okamžiku, když se Celeste modlila před Pánem – něco se v ní zlomilo. Změna byla okamžitá, a bezprostředně se stala novým stvořením.

Každý, kdo viděl Celestin život zvenčí měl za to, že je naprosto beznadějná a nemožná. To proto, že se dívali na Krista omezeně. Neviděli Ducha svatého, který v ní po celá ta léta pracoval. Zatímco lidé okolo ní ji viděli jako obyčejnou a nečistou, Pán viděl v ní evangelistu.

Celeste se objevila v Teen Challenge těsně předtím, než byla odsouzena, a my jsme ji přijali. Poté sloužila nějaký čas ve vězení, kde se stala evangelistou, k čemuž ji Bůh povolal. Zatímco byla ve vězení, přivedla k Ježíši spoustu lidí. Poté co byla propuštěna, stala vlivným pouliční kazatelem a nakonec založila církev na Long Islandu, sbor věřících, kteří jsou i dnes velmi zapáleni pro Krista.