SKUTEK LÁSKY

Bůh nečekal na to, až budu „dost dobrý“ na to, abych mohl být jeho synem. Nečekal ani na to, až pochopím všechny nauky. Ne, On řekl: „I když jsi byl ztracen v hříchu, dal jsem ti smíření. Miloval jsem tě, když sis liboval v neřestech. Povolal jsem tě, vybral jsem si tě a přijal tě z jediného důvodu – protože tě miluji.“

Někdy žasnu nad tím, jak by na nás vůbec mohl Hospodin shlédnout a milovat nás. Jsme tak nesympatičtí, tak zlí, tak nehodní. Ale on ve své milosti každému říká: „Chci tě a vybírám si tě, protože ti chci být Otcem!“

„Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími“ (1. list Janův 3,1)

„V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1. list Janův 4,10)

Nevybral si mě proto, že jsem ho miloval dříve, nýbrž protože on mě miloval jako první. Přijal mě za své dítě jedině proto, že mě miluje.

Toto všechno mě vede k nádhernému závěru: Nemusím to celé pochopit. Nemusím rozumět hlubokým naukám o ospravedlnění, posvěcení, ponížení a velebení. Vše, co potřebuji vědět, je to, že Bůh si mě vybral za svého syna, což znamená, že jsem milován nebeským Otcem.

Je jedno, co se na mě peklo snaží nachystat. Nic nepohne s úžasným vědomím, že jsem milován a mohu spočinout v této lásce. Ten, který si mě vyvolil a který mě miluje, mě podrží a ponese – a nikdy se mě nezřekne. Nikdy nepustí mou ruku, neboť je to Abba Otec – můj Otec!

Milovaní, jsem lidským otcem a neexistuje žádný důvod na nebi či na zemi, pro který bych se někdy některého ze svých dětí zřekl nebo ho opustil. Ptám se vás: Oč více bude s vámi váš nebeský Otec ve všech vašich souženích?