ZDARMA JSI DOSTAL by Gary Wilkerson

Jako Boží děti bychom měli mít zájem na Otcově dění — Božím poslání.

Někdy se stane, že lidé nechápou, o co se snažíme. Dokonce i lidé v naší vlastní církvi nebo blízcí přátele nás mohou špatně chápat a říct: "Jsi povrchní a nestaráš se o mé potřeby."

Je pravda, že pokud se zaměřujeme jen okrajově a nejsme schopni uspokojit potřeby lidí okolo nás, pak je něco špatně. Jako církev máme fungovat stejným způsobem jako Ježíš, když byl zde na zemi. Máme uspokojovat potřeby druhých. Pokud jsi zraněný, zlomený, svázaný, potřebuješ být od něčeho osvobozen nebo hledáš naplnění Duchem svatým, církev je zde, aby ti sloužila v bodě tvé potřeby.

V momentě kdy jsou tvé potřeby uspokojeny, měl by ses naučit chápat toto očekávání “zdarma jsi dostal, zdarma dej.” Když vyslal Ježíš své učedníky do světa, řekl jim: "Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte." (Matouš 10:7-8)

Chceš od Boha víc? Tak pokud jsi obdržel první porci, pošli ji dál. Vrať se pro druhou a také ji rozdej dál - a následně si přijď pro třetí porci a pokračuj podle stejného vzorce.

Zde je princip Božího poslání: "Čím víc rozdáš, tím víc dostaneš." Čím víc jsi požehnaný, o to víc můžeš rozdávat. Čím víc rozdáš, o to víc může Bůh tobě přilévat, abys mohl rozdávat ještě mnohem víc.

Jako Boží lid jsme povoláni k tomu, abychom odráželi Boží slávu, moc a lásku. Máme ji od Pána příjmout a rozdávat dále ostatním.

Stejně tak jako jsme zadarmo dostali, máme i rozdávat.