VÝZNAM DŮVĚRNÉHO VZTAHU S JEŽÍŠEM

Smyslem důvěrného vztahu s Ježíšem je poznat Otce. Nemáte-li otevřené oči a nevidíte-li Otce, nevstoupili jste do plné blízkosti s Kristem.

Ježíš řekl učedníkům: „Potřebujete odhalit, kdo je váš Otec. Musíte být schopni učit druhé, kteří jsou nyní jako ovce bez pastýře. Myslí si, že se o ně nikdo nestará, že nejsou pravými dětmi. Musíte tedy dělat to, co jsem konal já a mluvit tak, jak jsem mluvil já. Lidé potřebují vědět, že mají v nebesích milujícího Otce.“ (viz Jan 14,6-9)

Milovaní, my všichni potřebujeme toto odhalení. Musíme být schopni říci světu: „Sledujte můj život. Poslouchejte, co říkám. Podívejte se na práci, kterou dělám. To vše je o mém nebeském Otci.“

Představuji si, že Ježíš řekl učedníkům následující: „Tak vy po Mně chcete, abych vám ukázal Otce? Jen si vzpomeňte na svatbu v Káni galilejské, kde jsem proměnil vodu ve víno. To byl projev mého Otce. Ukázal tím, že stará i o nejmenší, nevýznamné potřeby Svých dětí. Ukazoval svou péči o rodinu, o svatbu i o jídlo pro Své děti. To byla Otcova práce! Nikdy jsem neudělal nic sám, nýbrž dělal jsem jen to, co mi On řekl.“ (viz Jan 14,10-11)

Ježíš pokračuje: „Pamatujete si nasycení čtyř tisíců a potom pěti tisíců? Ti lidé byli téměř tři dny bez jídla. Viděli jste, jak hladoví byli, a ptali jste se: ‚Jak je nakrmíme?‘ A tak jsem lámal chleba a ryby a rozděloval je. Viděli jste, jak se lidé chopili toho velkého množství jídlo. Pamatujete si i ty koše plné zbytků.“

Proč Ježíš řekl, že Duch Svatý nám všechny věci připomene? Abychom mohli objevit Otce. Můžeme si v duchu znovu promítnout každý zázrak, který udělal v našich životech – každé vysvobození, každý úžasný čin. Tím vším Ježíš říká: „Všechno, co jsem pro vás udělal, je projevem nebeského Otce – tím, kdo je a tím, čím chce být pro vás!“