ZAMĚŘEN NA POMOC DRUHÝM

Nesmíme si všímat našeho vlastního okolí jen pro naše pobavení. Bůh říká, že pokud budeme dávat chléb chudým, máme je přivést do našeho domu, obléci nahé obětovat se pro trpící a hladové, On nás bude vést a vždy se o nás postará.. Budeme jako dobře zalévaná zahrada – pramen, který nikdy nevyschne (viz Iz 58,10-11)

Bůh nám říká,“ Zaměřte se na pomoc druhým! Oslovte chudé, zraněné a já vám odpovím, povedu vás , a učiním vás šťastnými. Budete jako pramen života pro ostatní a vaše požehnání nepřestane.“

„Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě.“ Tehdy odpoví i oni: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti?“ On jim odpoví: „Amen pravím vám, cokoli jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ (Mt 25,42-46)

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, a bez soucitu se od něho obrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?“ (1 J 3,17)

Těď možná podotknete, „ Chtěl bych být soucitný s lidmi v nouzi. Jak to mohu změnit?“

Můžu Ti pouze říct, že Bůh Ti odpoví na tuto modlitbu: „Pane, vidím všechny lidské potřeby kolem sebe. Vím, že Ježíš, jediný, kterého moje město, kdy vidělo je jediný, který uvidí skrze mne a moji církev. Bože, smíš mě vyslat. Jsem připraven se svojí peneženkou, domem, se svým časem, tak mi ukaž, kam mám jít, Pane“ Ujišťuji vás, že Bůh přinese lidi v nouzi k vám, na dosah ruky.