KDYŽ PŘIJDE KRIZE

Jasným znakem duchovního růstu je to, že s každým problémem a krizí jdete okamžitě k Ježíši. Naučili jste se, že máte kam jít.

"O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha. " (Filipským 4:6)

Někteří křesťané jsou v krizi neustále. Kdykoli je potkáte, mají další a další stížnosti. "Hrne se to na mě jedno za druhým. Už vážně nevím, co dělat." Ochotně vyprávějí svoje trable každému, kdo je v doslechu, ale nikdy je nevezmou k Ježíši. Jako by jim neměl co nabídnout.

Nepochopte to špatně: nemluvím o křesťanech, kteří mají skutečné problémy a oprávněně volají o pomoc. Každý den dostáváme dopisy od věřících, kteří procházejí velkým utrpením. Mluvím spíš o "profesionálních remcalech" v církvi. Tito lidé jsou opravdu mistři ve stěžování si. Když je posloucháte, máte chuť se zeptat, "Je snad tvůj Bůh mrtvý? Proč nesáhneš přímo do zdroje, který u něj máš? Copak nevíš, že v Něm jsi víc než dobyvatel?"

Jakou má Bůh radost, když jdete se svými problémy nejdřív za Ním! Víte, že máte někoho, kdo vás jimi věrně provede.

Tady je pár veršů, kterých se můžete chytit.

"Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. (1.Petr 5:7)

"Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. " (Filipským 4:19)

"Já jsem přišel, aby měly život - život v plnosti." (Jan 10:10)

"Hledejte nejprve Jeho království a spravedlnost a toto vše vám bude přidáno." (Matouš 6:33)

Když se ocitneš v krizi, rychle běž k Ježíši pro útěchu, pomoc a nasměrování.