NAŠE NITRO

V Římanům 7:22 Pavel mluví o našem nitru. Korintské církvi Pavel napsal: „Ačkoli navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den.“ (2. Korintským 4:16). Vskutku existují dvě takové vlastní já v každém z nás. Existuje jak vnější, tak i vnitřní, skrytý člověk. Náš zevnějšek je vždy vystaven ostatním. Ale naše nitro zná jen Bůh. Tento vnitřní člověk se nestaví na odiv. Sídlí tam, kde nikdo jiný nemůže vidět dílo, které v něm probíhá. A Duch svatý na něm neustále pracuje, posiluje a připravuje jej na to, aby získal pravou duchovní autoritu.

Petr objasňuje tuto dualitu v nás na příkladu jisté ženy. Tato žena je navrch pokryta nádherou, má nejposlednější účes a všechny typy šperků, prstenů, náramků, řetízků. Je to žijící, dýchající příklad těla přitahující tělo.

„Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.“ (1. Petr 3:3-4).

Je jasné, že tu Petr mluví o odpadlé církvi. Tato církev je vedena v těle, založená na vnějším vzhledu. Nemá žádnou vnitřní svatost ani žádnou skutečnou autoritu. Je tragické, že mnoho křesťanů je přitahováno právě takovouhle církví. Líbí se jim povrchní bohoslužby, které nemají nic z Boží skutečné slávy.

Prosím, nerozumějte mi špatně: Petr nepožaduje po žádné ženě, aby zahodila svá malovátka. Spíš říká: „Chceš-li se pohybovat v duchovní autoritě, tak se přestaň snažit zapůsobit na jiné tím, jak jednáš nebo vypadáš. Místo toho se zaměř na své nitro. To je jediný způsob, jak získat Kristovu autoritu.“