ZÍSKÁNÍ DUCHOVNÍ AUTORITY

Když byli učedníci vůči nepříteli bezmocní, Ježíš jim řekl, že moc nad satanem přichází jenom skrze modlitbu a půst. Proč je tomu tak? Věřím proto, že Bůh chce čas, aby mohl pracovat na našem vnitřním člověku. Chce, aby naše srdce bylo zcela naladěné na Něj. Jednoduše nemůžeme získat žádnou autoritu bez toho, abychom s Ním měli neustálé obecenství.

Jak vůbec můžeme očekávat, že vyženeme satana z našich sborů, domovů, problematických dětí, když se nemodlíme? Jak rodiče mohou očekávat, že Bůh do nich vloží duchovní moc, když se hádají, bojují a pomlouvají před svými dětmi? Jak mohou očekávat, že budou vládnout autoritou, když jdou ven se opít, a potom vzplanou hněvem když zjistí, že jejich děti kouří?

Ježíš mohl odvážně říci: "Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nemá vůbec nic." (Jan 14:30). Pokud toto nemůžeš říci také, zůstaneš bezmocný. Satan bude nekontrolovatelně pobíhat po tvé domácnosti.

Petr nám dává klíč k duchovní autoritě, když píše: "Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen." (1. Petrův 3:1, ČSP) Slovo přeložené jako jednání zde označuje životní styl nebo chování. Věřím, že Petr mluví o nevěstě Kristově. A tento obraz představuje manželku, která vládne skutečnou duchovní autoritou.

Taková žena se poddává svému muži,protože to Bible nařizuje. A protože dovolila, aby byla vedena Božím slovem, její vnitřní člověk je proměňován k jeho božskému obrazu. Petr říká, že taková žena nepotřebuje svého muže peskovat ani mu kázat. Bude schopná vyhrát jej pro Krista bez toho, aby řekla jediné slovo. Jak? Moc jejího svědectví je v tiché mlčenlivosti a zbožnosti.

Manžel takové ženy může být nepříjemný nebo nadutý. Čas od času se bude muset kousnout do jazyka. Ale protože je v poddanosti - Božímu slovu a následně svému muži - den za dnem získává duchovní autoritu. Bůh v ní uvolňuje neskutečnou moc, která zvětšuje její autoritu nad nepřítelovým vlivem na jejího manžela.