RŮST V BOHU

Můžeš zcela přehlížet svůj obrovský proces dospívání, který se v tobě odehrává. Pavel přirovnává náš duchovní růst k růstu našeho těla. Říká, že naše duše jsou živé stejně jako naše klouby, svaly a vlákna. Názývá to – „růst Božím růstem“. (Koloským 2:19)

Takový růst přichází z Hlavy. Jednoduše řečeno, pokud důvěřuješ a vyčkáváš v Kristu, je do tvé duše pumpována nekončící hojnost Jeho života. Ježíš je stálá životní síla ve tvém bytí, živý proud, který se nikdy nezastaví. A proto, Jeho život neustále proudí do toho tvého, dokonce i když spíš. On poskytuje čerstvý přísun každý den, nezávisle na tom, jak se cítíš navenek.

Jak si myslíš, že Izrael přežil čtyřicet let v divočině? Žili na maně, chlebu poslaného z nebe. Tento „andělský pokrm“ měl v sobě veškeré živiny potřebné k upevnění imunitního systému všech Izraelců. To je proč také Boží lid nikdy nedostal žádnou nemoc v Egyptě. Všichni kolem nich, Kananejci a Filištíni, umírali na mory – a přesto Izrael zůstal imunní.

Tak to je i s Kristem, naší manou dnes. On je chléb nám seslaný z nebe and On upevňuje náš duševní imunitní systém proti hříchu všeho druhu. Možná nevidíme vnější známky, že tato mana v nás působí (tak jako nevidíme náš tělní imunitní systém růst). Ale Boží Slovo nám zaslibuje, že všichni, kteří milují Ježíše, budou silnější v jejich duchovní imunitě.

Přemýšlej o tom: Možná tě čas od času něco pokouší, ale přesto jsi za všechna ta léta našel rostoucí sílu odolat světským svodům. A stal ses víc znechucený neřestí, kterou vídáš kolem sebe. Už nemluvíš a nepřemýšlíš tak, jako svět kolem tebe. Mezitím co tvoji kolegové jásají - „Je pátek – čas na párty“, ty si říkáš, „Už jen dva dny do neděle“. A to je proto, že rosteš!