ZAPRODÁN JEHO LÁSCE by Nicky Cruz

Od chvíle, kdy jsem dal své srdce Ježíši, jsem věděl, jak málo jsem schopný do našeho vztahu přinést. Je tolik lidí, kteří jsou talentovanější než já, umí lépe kázat, mají větší znalosti z teologie. Lidé, kteří mohou k Ježíšovým nohám položit větší dary než já. Ale já dávám srdce, které je zcela zaprodané Jeho lásce! Mám tak rád Ježíše, že mám někdy pocit, jako by mi měl hrudník vyskočit z těla. Moje kosti nejsou dost velké na to, aby mohly obsáhnout mou chválu. Moje slovní zásoba nedokáže vystihnout hloubku mého uctívání! Má slova nemůžou dostatečně popsat lásku a oddanost, kterou cítím v srdci. Jsou chvíle, kdy pláču v agónii, protože nejsem schopen plně projevit svou lásku!

Když čtu Davidovy žalmy, cítím, že měl s Bohem podobný vztah. Chtěl bych být jako on schopen vyjádřit své city k Bohu tak krásně a výmluvně. Chtěl bych umět psát jako on. Hrát na harfu jako on. Nemůžu říct, že bych měl jeho talent, ale myslím si, že mám jeho srdce. Vím, čím procházel. Dokážu si představit, co asi cítil, když seděl sám ve svém studeném, tmavém paláci a toužil po jednodušších dnech. Toužil po Boží blízkosti a milosti.

A proto ho Bůh tak miloval. Proto Bůh nazval Davida mužem podle Svého srdce. Umíte si představit větší kompliment? Napadá vás, jaké Boží slovo o někom by mělo větší váhu? Bůh miloval Davidovo srdce. Spojil se s ním. Ti dva byli jedno tím nejintimnějším a nejsilnějším způsobem. Bůh měl vztah s Davidem ne kvůli tomu, jak vypadal, co dělal nebo jak byl silný. Ale kvůli jeho srdci a lásce v jeho duchu.

Existuje snad vyšší úroveň spojení s naším Stvořitelem? Může se člověk více přiblížit k Bohu, než když s Ním sdílí i ty nejskrytější myšlenky v srdci? Netoužíme snad všichni po tom, aby nám Bůh řekl: „Miluji tvoje srdce“?

__________

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.