NADE VŠÍ MOC NEPŘÍTELE

Jsem přesvědčen, že důvodem k tomu, že je dnešní církev téměř ve všech ohledech v krizi, je nedostatek duchovní autority. Pravidelně mi telefonují pastoři a rodiče, kteří mají panický strach o své děti. Naléhavě prosí: "Právě jsem zjistil, že moje dítě je drogově závislé a nevím, co mám dělat."

Moje srdce soucítí s těmito rodiči. Mají zlomené srdce a zoufale touží najít pravou duchovní autoritu, která by uměla skutečně pomoci. Přesto se musím divit: Kde je duchovní autorita v jejich domě? Podle mého názoru si mnoho takových rodičů myslí, že jsou bezmocní, i když nejsou. Někdo v rodině musí mít moc vyhnat démona - pryč z jejich dítěte a pryč z jejich domu. Já říkám každému trpícímu rodiči: Ty sám musíš vzít do svých rukou duchovní autoritu. I když tebou tvé dítě pohrdne, ty můžeš získat moc skrytou modlitbou.

Můžeš se bránit. "Ale já nejsem Ježíš. On přišel na zem s božskou autoritou." Skutečností je, že Ježíš, ačkoliv byl Bohem v lidském těle, čelil ďáblovi stejně jako člověk - Duchem zmocněný člověk. Neporážel satana na žádné jiné půdě. Satan vždy přistupoval ke Kristu stejně jako k člověku, i když věděl, že je Kristus synem Božím. Démon jej uznával, tak že říkal, "Co je ti do nás . . . Ježíši Nazaretský" (Marek 1:24). Oslovovali tehdy Ježíše jako lidskou bytost, narozenou v konkrétním městě v Izraeli. Přestože byl Kristus člověk z těla a krve, měl plnou duchovní autoritu nad každou démonickou mocí.

Můžete si také myslet: "Kdybych já jen měl tento druh moci nad nepřítelem. Ale já nemám tento typ autority, abych přinutil satana utéct." Toto ale prostě není pravda. Ježíšovi učedníci měli tuto moc: "Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu." (Matouš 10:1). "dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele." (Lukáš 10:19).