PLNĚ MU DŮVĚŘUJTE

Milovaní, Bůh nás nespasil jen proto, abychom se mohli navěky vyhřívat na výsluní Jeho dobroty, milosti a slávy. Měl věčný záměr, když si vyvolil každého z nás, a ten záměr přesahuje každé požehnání, obecenství a zjevení. Faktem je, že Bůh stále podává ruku ztracenému lidstvu. A hledá věřící a důvěřující lidi, ze kterých může vytvořit ty nejlepší nástroje k evangelizaci.

Náš Bůh nepoužívá anděly, aby svědčili o Jeho slávě. Používá své lidi. Touží z nás mít svůj vyvolený rod (1.Petr 2:9). Chce dokázat své Slovo na našich životech, aby nám svět věřil, až ho budeme hlásat. Chce nevěřícím národům představit věrný lid, který zažil těžké časy, byl zlomen těžkými zkouškami, ale přesto Mu stále důvěřuje.

Vidíme Boha, jak hledá takový lid v časech Gedeona. Když Gedeon svolával dobrovolníky k boji proti Midiáncům, přišly tisíce Izraelců. Ale Pán řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou... k vojsku provolej: Kdo má obavy nebo strach, ať se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!" (Soudců 7:2-3)

Bůh říkal Gedeonovi, "jestli je tu někdo, kdo se bojí, ať se vrátí domů. Nenechám si armádu nakazit strachem." Bůh vlastně posílal pryč dobrovolníky pro své vojsko. V jednu chvíli bylo posláno pryč 22 tisíc vojáků, Gedeon tak snížil počet na 10 tisíc, ale Bůh mu přesto řekl, že je jich stále moc. Nakonec byl spokojen s 300 prověřenými vojáky.

Tohle by nám mělo něco napovědět. Když Bůh hledá své posly evangelia, nespokojí se s církví, v jejíchž lavicích sedí ustrašení a pochybovační lidé. Ani nebude hledat mezi silnými náboženskými organizacemi nebo vysoce vzdělanými teology. Bůh samozřejmě používá organizace i vzdělance, ale ti sami o sobě nejsou zárukou, že budou dobrými a prověřenými Božími posly.