TŘI CHLEBY by Carter Conlon

V Bibli čteme, že někdo přišel o půlnoci a řekl, "Příteli, půjč mi tři chleby - navštívil mě přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl". (Lukáš 11:5-6). A protože by Ježíš nikdy neřekl jen nějaké náhodné číslo, musí v tom být nějaký význam. Navíc neznám nikoho, kdo by snědl tři bochníky chleba na posezení. Takže na co přesně tady naráží?

Vidím to tak: první chléb představuje soucit Boha Otce. Písmo nám říká, "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život." (Jan 3:16). Ty i já potřebujeme Boží slitování, které nás ponouká, abychom přestali žít jen sami pro sebe. Boží slitování způsobí, že se dostaneme dál než jen k "dej nám chléb, zachraň nás, odpusť nám".

Když díky Božímu slitování překonáme sami sebe, dostaneme se k tomu, co je je podle mě představováno druhým chlebem. Odvaha Syna. Když byl Ježíš v Getsemanské zahradě, řekl, "Odejmi ode mě tento kalich! Ať se však nestane má vůle, ale tvá" (Marek 14:36). Ty i já potřebujeme stejnou odvahu, abychom byli schopní odložit svoji vůli a přijmout vůli Boží - a žít jako Jeho svědkové v naší generaci. Budeme potřebovat nadpřirozenou odvahu, abychom šli s kůží na trh a postavili se za Krista mezi lidmi, kteří se vzpírají vlastní spáse.

A proto jsem rád, že je tu i třetí chléb: moc Ducha Svatého. To je Boží slib těm, kdo Mu patří a jsou ochotni se podílet na Jeho díle tady na zemi. Je to pro ty, kdo už se nespokojí jen se svým modlitebním pokojíkem a starostí pouze o svoje potřeby, ale spíše je dojímají potřeby této generace. To jsou ti, v jejichž modlitbách bude síla.

__________

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.