BŮH, KTERÝ ZASAHUJE - Gary Wilkerson

„V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem: Odejdi! Proč zasahuješ?“ (Lukáš 4:33-34, NLT).

Miluji toto slovo – zasahovat – které se objevuje ve výše uvedeném překladu.

Můžeš si to ve své Bibli podtrhnout, pokud máš překlad používající toto slovo. Pokud takový překlad nemáš, udělej si poznámku. Bůh, který zasahuje – který hledí na tvé krize a potřeby – a místo toho, aby stál opodál plný obav a úzkostí, zasahuje do problémů ve tvém životě.

Ježíš zasahuje do satanových plánů zaměřených proti tobě. Kdyby nebylo Ježíšova zásahu, satan by měl k tobě volný přístup. Moc hříchu a nemoc a soužení by měly ve tvém životě takovou svobodu, že bys to nedokázal vydržet. Ježíš tě ale miluje, pečuje o tebe, a když přichází satan se svými plány, které tě mají vyvést z rovnováhy, Ježíš zasahuje. Říká: „Ne, tohle se nestane! Postarám se, aby tento bratr obstál, tato sestra obstála.“

Když se bojíš, když cítíš, že selžeš, když se úmysly toho Zlého na tebe sypou, buď si jist, že Ježíš zasáhne. On dovede věci do zdárného konce.

Ježíš zasáhl u člověka posedlého démonem, a co víc, On chce zasáhnout ve tvém životě. Možná, že kráčíš ve svévolné neposlušnosti a vzpouře proti Bohu. Jeho milost zasáhne a zavolá tě zpět. Možná, že se stáváš vlažným a nevěříš celým srdcem. Ježíš chce zasáhnout a přitáhnout tě zpátky. Možná, že máš starosti o člena své rodiny a cítíš beznaděj; nevidíš žádnou možnost průlomu. Ježíš ve všech těchto věcech zasahuje.

A tak satan k tobě přichází – stejně jako přišel k Ježíši na srázu a chtěl Jej svrhnout dolů. Satan má promyšlený plán na zmaření tvého života a Ježíš přichází a zasahuje. Chceš-li, můžeš na to říci: „Chvála Bohu,“ protože je to ta nejúžasnější zpráva.