NA SKRYTÉM MÍSTĚ

Jak nám Pán přináší útěchu a pokoj v době utrpení? Vede nás na skryté místo, kde s Ním budeme o samotě. Ježíš nám připomíná, že právě tam je nám Otec nejblíž a osobně se nás dotýká: „Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který tě vidí vskrytu a On tě odmění zjevně“ (Matouš 6, 6, parafrázováno).

Jeden můj vzácný přítel – biskup letničního hnutí v Maďarsku – tragicky zahynul při bizarní nehodě. Jeho gril začal hořet a on se ošklivě popálil. Ošetřili ho a vypadalo to, že bude v pořádku, ale několik dní poté náhle zemřel v důsledku krevních sraženin, které se mu vytvořily.

Přátelé z celého světa stojí při jeho vdově a nesou ji na modlitbách. Ale skutečná útěcha může přijít jen z nebe. Žádný psycholog jí nemůže pomoci vyrovnat se s tak hlubokou bolestí. Utěšitel je věrný a setká se s ní na skrytém místě.

Uvědomuji si, že nemohu osobně pomoci všem trpícím křesťanům, kteří nám píší. Dostali jsme dopis od těhotné manželky jednoho pastora. Právě zjistila, že její manžel je pedofil. Píše: „Nevím, co dělat, ale jsem přesvědčená, že se s manželem musím rozvést. Nechci, aby zneužíval naše dítě.“

Existuje ale něco, co může udělat každý bratr či sestra, kteří procházejí zkouškou: „Dejte to všechno Ježíši, buďte s Ním o samotě a naleznete útěchu v Jeho přítomnosti. Pán říká: „Občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím“ (Jeremiáš 31, 25). Jak to Bůh dělá? S každým se setká na skrytém místě: „Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího“ (Žalm 91, 1).

Vidíte, jak je důležité připravit své srdce na modlitby na skrytém místě? Nejde o zákonictví nebo svázanost. Jde o lásku. Všechno je to o Boží dobrotě vůči nám. Vidí, co přijde, a ví, že každý den potřebujeme znovu naplnit až po okraj. Vše najdeme, když jsme s Ním o samotě na skrytém místě.

Možná si myslíte, že se neumíte modlit, ale můžete začít třeba tím, že Ho budete jen chválit. Záleží jen na tom, že tam přicházíte s vírou, s poslušnou láskou a váš Otec se tam s vámi setká. Ve skrytu vám zjeví svou lásku a zjevně vás odmění ovocem Svého království. Duch svatý se bude modlit skrze vás a dá vám slova, která potřebujete.