ZŮSTAT PEVNĚ STÁT - Gary Wilkerson

„Všechny, kdo to v synagoze [kde Ježíš mluvil] slyšeli, popadla zuřivost“ (Lukáš 4, 28). Řekněme si teď krátce něco o tom, proč byli lidé v synagoze tak naštvaní.

Když Ježíš vystoupil v synagoze, začal mluvit o Eliášovi. Řekl, že v Eliášově době se nebe na tři a půl roku zavřelo a během těchto let nastal hladomor. Ale Eliáš přišel jen k jediné ženě a to nebyla Izraelka, byla to cizinka.

Ježíš pokračoval dalším příkladem, mluvil o malomocných v Izraeli. Eliáš uzdravil jen jednoho z nich, muže ze Sýrie jménem Náman. Poté, co slyšeli, jak Ježíš vysvětluje tento příběh, popadl je vztek, chytli Ježíše a hnali Ho ven z města.

„Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál“ (Lukáš 4, 29).

Jestliže jste křesťané a neznáte tuhle Satanovu taktiku, musíte se o ní dozvědět. Chce se vás pokusit svrhnout z útesu. Chce vám vzít finance a tak vás zničit obavami, starostmi a strachem, až s vámi téměř praští o zem, kde se zhroutíte a shoříte.

Pokud je vaše manželství stresující a napjaté, nepřítel se nespokojí s tím, že způsobí, aby byl váš svazek nesl o něco méně ovoce. Chce do něj vstoupit a vzít vás až na samý okraj, na místo, kde může vaše manželství zahodit a zničit.

Dobrá zpráva je, že kraj útesu, pád z útesu, není údělem Božího lidu. Byli jste povoláni na vyvýšené místo. Byli jste povoláni, abyste zůstali pevně stát na svatém místě, kde vás Bůh jistí. Byli jste povoláni, abyste obstáli a nebyli Satanem odsouzeni. Nesmíte věřit lžím nepřítele o svém životě. Verš 29 říká, že Ho lidé chtěli shodit ze skály, ale podívejte se, co se píše ve verši 30: „Ale on prošel jejich středem a mířil dál.“