JAKO ZLODĚJ V NOCI

Paní z Louisiany k nám poslala dopis, ve kterém psala, "Minulou neděli nás náš pastor požádal o svědectví, co Bůh v našich životech dělal v uplynulém týdnu. Přihlásil se jeho vlastní pětiletý syn a řekl, že měl dnes v noci sen, ve kterém mu Ježíš řekl, že brzy přijde". Duch svatý si tu použil malé dítě, aby nám připomněl tuto slavnou pravdu.

Je smutné, že současná generace ví o druhém příchodu Krista méně, než všechny generace před ní. O Ježíšově návratu se v církvích už jen zřídka káže. Ve skutečnosti většina lidí, kteří se považují za křesťany, o tomto tématu nechce slyšet. Proč?

Pro většinu lidí, včetně křesťanů, je život dobrý a oni se soustředí hlavně na to, jak ty dobré časy udržet. Tak jako Lotova žena jsou pohlceni tím, co vlastní. Stali se závislými na věcech tohoto světa a Ježíšův příchod chápou jako narušení svého života.

Slyšel jsem lidi v církvi, jak se až vysmívají možnosti Ježíšova nečekaného příchodu. Dělají si legraci z myšlenky, že by mohl přijít už brzy. Existuje doktrína, podle které se náš Pán nevrátí ještě celá tisíciletí a církev bude mít všechen tento čas, aby evangelizovala svět a ustanovila na zemi nový řád, předtím, než se Ježíš vrátí a usedne na trůn jako král.

Apoštol Petr k tomu říká: "....v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jako to bylo od počátku stvoření!" (2. Petr 3:3-4)

Petr má pro všechny tyto svévolně nevědomé lidi jasné slovo: "Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena."2. Petr 3:10)