ZPÍVÁME HLASITĚJI? - Claude Houde

Protože se modlíme „Pane, přidej nám víry“, vybízím tě, abys dovolil Bohu zapálit oheň ve tvém srdci. Abraham, náš vzor víry, šel zachránit lid, který byl držen v zajetí nelítostným nepřítelem. (viz Genesis 14:11 16) Tento text k nám hovoří o „krutých dobyvatelích, kteří vše ukořistili pro sebe.“ Ale jeden z přeživších obětí padl k Abrahamovým nohám a přiměl jej učinit rozhodnutí.

Nezáleží na tom kde jsi, trpící tlučou na dveře církve. Novodobá církev si vybrala být slepou k utrpení, které ji obklopuje. Její lhostejnost je urážkou samotné Boží podstaty. Tato církev je posedlá svými vlastními požehnáními, potřebami, uctíváním, bohoslužbami, teologií a zážitky s Bohem, a má silnou tendenci zůstávat „mezi svými, mezi křesťany.“

Dietrich Bonhoeffer, německý pastor a teolog, v jedné své knize vypráví příběh, který mě hluboce zasáhl, protože je pravdivým obrazem moderní církve. Bonhoeffer byl pastorem v průběhu druhé světové války, v čase kdy nacistický holocaust zmařil životy šesti milionů Židů. Historie ukazuje, že většina německých pastorů a kněží tolerovali nebo se snažili ignorovat nacistické šílenství a vražedný rasismus, které posléze vedli ke genocidě. Církev se nakonec probrala, když už bylo příliš pozdě. Pastor Bonhoeffer, který otevřeně mluvil proti režimu Třetí říše, byl uvězněn a nakonec usmrcen kvůli své odvaze a přesvědčení.

Bonheffer napsal o rozhovoru, který měl se svým kolegou pastorem, krátce předtím než byl zatčen. Pastor se mu svěřil: „Bylo to strašné. Nás sbor je hned vedle železniční dráhy. Slyšíme vlaky, které odvážejí Židy do táborů. Zpočátku to bylo ojediněle, ale teď projíždějí několikrát denně. Jednu neděli před pár týdny se stalo něco strašně nepříjemného. Právě jsme byli uprostřed bohoslužeb, když se ozval zvuk vlaku. A pak, když jsme zpívali chvalozpěvy, slyšeli jsme, jak lidé křičí: ,Pomozte nám! Pomozte nám!‘“

Zděšený Bonhoeffer se ho zeptal: „Nuže, co jsi udělal?“ Pastor odpověděl: „Chvíli jsem si nebyl jistý co dělat, ale pak jsem řekl shromáždění: ,Bratři a sestry, zpívejme hlasitěji!‘“

„Zpíváme hlasitěji“ také my, abychom nezaslechli volání o pomoc tak blízko nás?

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.