JEŽÍŠ PŘIŠEL, ABY ZNIČIL ĎÁBLOVY SKUTKY - Gary Wilkerson

Když byl slovně napadán démonem, řekl mu Ježíš, “Umlkni a vyjdi z něho!” (Lukáš 4:35). Na to démon shodil toho muže dolů a vyšel z něj, aniž by mu více ublížil.

Jaké by to bylo v dnešní době, kdybyste věřili, že vaše manželství nemůže být už více poškozeno? Jaké by to bylo pro vás, kdybyste věřili, že vaše děti, které jsou daleko od Boha by mohly přijít zpět k Pánu a znát Jej?

Viděl jsem na vlastní zkušenosti, že to, co je napsáno v tomto textu se stalo skutečností a chci vám říci, že stejná věc se může stát vám. Stalo se to vše mému marnotratnému synovi. Opustil domov, upadl do drog a žil na ulici. Byl divokým dítětem, ale uvnitř měl dobré srdce a já jsem věděl, že Bůh bude působit v jeho životě.

Začal jsem se takto modlit: “Duchu svatý, zasáhni mého marnotratného syna Eliota. Ó, Duchu svatý, ať je kdekoli, překaz plány nepřítele, protože věřím, že je povolán k vítězství. Znič prosím Pane skutky nepřítele.”

A můj marnotratný syn přišel skutečně domů! Ježíš zasáhl a můj syn je jiným mužem. Slouží Bohu. Je zcela jiný! Je tam radost, je tam sebedůvěra, je tam statečnost. A je tam vize pro jeho budoucnost. Proč? Protože Ježíš pracoval – ničil a přitom obnovoval.

Dobrá zpráva je, že Ježíš chce vzít na sebe vše, co vám může ublížit a zničit to. A udělat to pro vás chce právě dnes!