MUSÍME JÍT ZA NÍM - Gary Wilkerson

Tu přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám“ (Marek 5:22).

A my musíme udělat totéž. Ježíš sice přebývá v našich, křesťanských, srdcích, ale i tak musíme za Ním přijít po kolenou a natáhnout k Němu ruku, aby nám pomohl v naší beznaději.

Jestliže neznáš Ježíše, mohu tě ubezpečit, že tě miloval, i když jsi Ho odmítal a žil jsi sobecký život. Zemřel za tvé hříchy a třetího dne opět vstal; Bible tvrdí, že je to pravda, a více než pět set svědků vzkříšeného Ježíše vidělo.

To je důkazem, že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a nyní je živý navěky věků. Přijmeš-li Jej do svého srdce, všechny tvé hříchy mohou být odpuštěny a ty můžeš začít nový život. Bible říká, že staré věci pominuly a jsou tu nové (viz 2. Korintským 5:17).

Nyní můžeš přiběhnout ze svého místa a padnout Mu k nohám stejně jako Jairos. Třeba jsi se zasekl v náboženském koloběhu – jenom chodíš do církve a uvnitř jsi prázdný – můžeš ale běžet k Ježíši se svou beznadějí a říci: „Ježíši, volám k Tobě, abys mi dal víru, která přichází ze slyšení Božího Slova.“

To je evangelium v kostce, a ty můžeš ještě dnes přijmou Ježíše za svého Pána a Spasitele!