TRPĚLIVÁ VÍRA

Kdykoli čelíme potížím a pronásledováním, přichází satan a našeptává nám lži a obavy: „Jak tyto krize zvládneš? Co teď budeš dělat? Jestliže je Bůh věrný, jak mohl připustit, aby se ti to stalo? Jak mohl vystavit tvé milované tomuto riziku? Co bude s tebou, tvou rodinou, prací, službou?“

Trpělivá víra se však nedá zastrašit a na lži nepřítele odpovídá: „Ďáble, ptáš se špatně. Nyní se nezabývám otázkou, jak to zvládnu. Ani co bude se mnou a s mými blízkými. Již jsem všechno – veškeré potíže, zkoušky, svoje plány, všechno, co se mě týká – svěřil do rukou svého milujícího Otce. On mi v každou chvíli dokazuje svou věrnost a já mu mohu ohledně své budoucnosti důvěřovat.“

Máme-li toto ve svém srdci, zabýváme se otázkou: „Jak mohu Pána více milovat a lépe Mu sloužit? Jak mám posloužit druhým?“

Trpělivá víra znamená cele se poddat Boží vůli, jak to popisuje Ježíš v Kázání na hoře. Ve zkratce: máme nejprve hledat Boha a jeho zájmy a všechno, co potřebujeme, nám bude dáno (viz Matouš 6:33).

Trpělivá víra prohlašuje: „Nemám žádnou vlastní vůli. Lépe řečeno, činím Jeho vůli. Již žádné soukromé plány. Již žádné zahrávání si s Bohem, abych se pokoušel řešit vlastní či cizí problémy. Duchu svatý, zachovej mou mysl upřenou na Pána a Jeho zaslíbení.“

S takovou vírou budeme připraveni na všechno, co nynější hodina přináší.