KNIHA ŽIVOTA

Jan píše o Soudném dni:

A viděl jsem veliký bělostný trůn … Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách“(Zjevení 20:11-12).MNOHO KNIH

Povšimni si, že Jan hovoří o mnoha knihách. První kniha zaznamenává život každého jednotlivého hříšníka stojícího před Soudcem. Každá nevěřící osoba má v nebi záznam v knize skutků, kde je na každé stránce zapsáno, jak žije.

Umíš si představit, jaké to bude pro viníka, až se v onen den postaví před Pána? Každá myšlenka, každé slovo i každý čin v jeho životě budou odhaleny a bude ukázáno, jak byly zlé.NOVÉ JMÉNO

Pro spravedlivé bude pouze Kniha života a až bude otevřena, neuslyšíme jediné slovo, jediný záznam, o hříchu či selhání kohokoli z Božího lidu. Proč? Protože všechny naše hříchy jsou přikryty Ježíšovou krví. V této knize se objeví pouze naše jména; ve skutečnosti bude obsahovat naše nová nebeská jména, která nám zjeví samotný Bůh.

Jak se zapisují naše jména do Knihy života? Ve chvíli, kdy uvěříme celou svou bytostí, že Ježíš Kristus za nás prolil svou krev, jsou naše jména zapsána. Děje se tak, když si nárokujeme Jeho vítězství na kříži a rozhodujeme se Jej hledat celým svým srdcem, myslí, duší a silou.