čtvrtek 7. července 2016

LÁSKA MÉHO OTCE

Matka zůstává se svým nemocným dítětem, dokud se neuzdraví. Přetrpí dokonce, že dítě její lásku odmítá. Dítě může zhřešit, nedbat na matčina slova poučení a nápravy. Možná je přemáhá sklíčenost či nevěra, nebo se stává pyšným, tvrdohlavým a vzdorným. A přesto, ve všech těchto případech, se ho jeho matka nikdy nezřekne.

Uvažuj o tomto obrazu matky-orlice. „Chránil ho jako zřítelnici oka. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí“ (Deuteronomium 32:10-11). Ježíš popisuje podobný obraz,když mluví o „kvočně shromažďující kuřátka pod svá křídla“ (Matouš 23:37). V časech bouří taková matka ukryje svoje mláďata bezpečně a s láskou pod svá křídla.

Hovoříme zde o té nejněžnější a nejdůvěryhodnější lásce, která je lidstvu známa. Kdybys šel do jakékoli soudní budovy a nakoukl do všech soudních místností, uviděl bys mladé lidi souzené za všechny možné zločiny. A kdo je při tom sleduje? Většinou matky.

Zajdi v návštěvní dny do jakékoli věznice. Koho vidíš čekat na uvězněného syna či uvězněnou dceru? Matky zasmušilé zármutkem – matky vypadající, že mají neomezenou kapacitu lásky a odpuštění.

Před mnoha lety napsal jeden starý kazatel: „Nevím, zda měl marnotratný syn matku. Pokud ji ale měl, ujišťuji vás, že zatímco otec stál na střeše a vyhlížel svého syna, matka byla zavřená ve svém pokoji a modlila se a plakala. Později, když všichni tančili na počest synova návratu, našel bys tuto matku šeptat do ucha svého syna slova naděje a útěchy.“

Nemusíme chápat, proč Bůh dovolí, aby naše soužení pokračovala; proč naši milovaní tak dlouho snáší bolest a trápení; proč se zdá, že tolik našich modliteb není vyslyšeno; proč tolik našich otázek není zodpovězeno. Bůh přece není povinen odpovědět na všechny naše otázky. Opravdu nemusíme znát všechny odpovědi předtím, než vejdeme do slávy.

A přece je jedna věc, kterou nikdy nezpochybním – a tou je láska mého Otce ke mně, zjevená Duchem svatým, jenž ve mně přebývá.