PŘINÁŠÍM DOBROU ZPRÁVU

„Každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud“ (Židům 9:27). Jak dosvědčuje Písmo, naše životy zde na zemi jsou jako tráva (viz Žalm 102:11). Jeden den tady jsme, rosteme a prosperujeme, a další den se vytrácíme před očima. Jsme jako pára z našeho dechu, kterou vidíme za mlhy: v jednu chvíli jsme tady a v další odcházíme. A jsem přesvědčen, že právě ve chvíli, kdy se ocitneme na věčnosti, zjistíme, jak byly naše současné obavy a útrapy nicotné a kraťoučké. Také uvidíme, jak s námi byla po celou dobu Pánova přítomnost a jak nás střežila Jeho spasitelná a zachovávající moc.

Přináším vám dobrou zprávu – skvělou zprávu – která pomůže potřít všechny špatné zprávy, jež slyšíte. Věřím, že tato zpráva zachová vaše srdce a vašeho ducha pokojné, dokonce radostné, za všech okolností, které se budou dít na zemi. Toto je ta dobrá zpráva:

Jestliže jste učinili pokání ze všech hříchů, a to z jakýchkoli, a důvěřujete Ježíši – věříte v Jeho očisťující krev a denně se poddáváte Jeho vedení – budete stát před Jeho trůnem bez vady a beze strachu. Ve skutečnosti budete uznáni všemi přítomnými – každým člověkem, andělem, démonem v pekle – za vzácnou Kristovu Nevěstu.

Nebudete se muset zodpovídat ani z jediného hříchu či selhání, ale budete moci stát bez poskvrny.

Ani jeden váš hřích nebude zmíněn. Místo toho budou shromážděným zástupům oznámeny vaše dobré skutky – včetně vaší víry v Ježíše Krista.