ŽÁDNÁ ZBRAŇ PROTI VÁM - Gary Wilkerson

„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit?… Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ (Lukáš 4,34-35).

Chci se dnes soustředit na tuto větu: „Ježíš mu pohrozil.“ Ježíš chce tuto věc dělat také dnes ve vašem životě. I dnes! Ne v budoucnu, až se konečně stanete dokonalými (protože to se vám nikdy nepovede). Dobrá zpráva je, že Ježíš Kristus dává věřícím moc Ducha svatého, když říká: „Pohrozím satanovi.“ Dělá to ve své milosti, laskavosti a soucitu i tehdy, když sejdeme na scestí nebo zápasíme s hříchem – dělá to právě teď!

Satan chce, abychom byli závislí, bázliví, plní pochyb, strachu a úzkosti. A chce, abychom se tak cítili trvale. Jedna z nejsmutnějších zkušeností při mé práci pastora je sedět tváří v tvář lidem a poslouchat jejich přiznání:

„Jsem na tomto nebo na tomto závislý již deset či patnáct let.“

„Před deseti lety náš syn utekl pryč od Pána a žije bez Boha.“

„Posledních pět let se naše manželství potýká s velkými problémy. Asi se brzy rozpadne!“ A tak to pokračuje dále a dále.

Mám pro vás dnes dobrou zprávu. Nejen že se Ježíš vloží do vaší situace – ale také se podívá na to, jak dlouho vás chce satan pronásledovat, a řekne: „Tak to už stačilo. Je čas mu pohrozit.“

Je čas mu pohrozit! Je čas, abyste řekli: „Už dost.“ Satan plánuje a intrikuje, jak proti vám postaví své zbraně. Musíme být proto velmi obezřetní, abychom se nestali příliš lehkovážnými a bezstarostnými. Nesmíme si říkat: „Satan přece nemá žádnou moc. Nemůže do mého života zasáhnout. Nemůže narušit Boží práci.“

Satan se ale proti vám může postavit! Už jste to v životě zažili. Dobrou zprávou však je, že v Bibli se píše, že se svými zbraněmi neuspěje.

„Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole“ (Izajáš 54,17).