NAPLNĚNI V NĚM

Až přijde den Soudu, budou lidé rozděleni na dvě skupiny, stejně jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Tyto skupiny budou stát v ten den před Pánem zvlášť, jedna napravo a druhá nalevo: svatí a hříšní. A budou odhaleny všechny zlé činy těch hříšných.

Písmo říká, že všechny skutky zlých lidí budou vyneseny na světlo a odhaleny. Každá špatná myšlenka, každá tajná touha, každý chtíč, každá ohavná představa, každé zapření Krista, každé zaklení – to vše bude ukázáno a odsouzeno.

Na druhou stranu se však v Soudný den nebude mluvit o žádných špatných skutcích spravedlivých lidí. Místo toho vyjde na světlo každá dobrá věc z jejich životů – každá svatá myšlenka, každý dobročinný skutek, každá obětavá práce. Pán odhalí všechno dobré, co udělali. A to bude překrásná chvíle!

Pravdou je, že až budeme stát před Pánem při Posledním soudu, budeme v Něm naplněni. To znamená, že všechno, co jsme kdy udělali, včetně jakéhokoli hříchu, který jsme spáchali, bude již přikryto Ježíšovou krví a už nikdy to nebude zmíněno. Není žádného odsouzení pro spravedlivé – vůbec žádného. Ježíš nám praví: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života“ (Jan 5,24). Řecké slovo pro odsouzení je zde „soud“. Ježíš zde doslova říká: „Pokud ve Mě věříte, nepřijdete na soud. Místo toho přejdete ze smrti do života.“