HOSPODIN JE NAŠÍM ZDROJEM

Existuje nějaký bod při naší cestě s Bohem, kdy se staneme tak důvěřujícími a věrnými díky rokům zkoušek, že můžeme očekávat úlevu od duchovní bitvy?
Existuje někdy dovolená od problémů, doba, kdy můžeme odpočívat svobodni od zkoušek? Získá nám (snad) celoživotní plnění požadavků víry oddech od boje? Je možné ve víře dosáhnout bodu, kde už není zkouška nutná?
Podle Písma je odpověď na všechny tyto otázky ne.
První důvod pro pokračující zkoušky je dobře znám většině křesťanů. Důvodem je, že život víry neustále ukazuje, že lidstvo potřebuje Boha, ať jde o jakékoli věci. Jednoduše řečeno, my nikdy nedosáhneme bodu, kdy bychom nepotřebovali Boha. Myšlenka “nucené dovolené od zkoušek” předpokládá “nucenou dovolenou od potřeby.” A nikdy nenastane doba, kdy naše potřeby jsou uspokojeny našimi silami. Hospodin je náš zdroj, naše všechno ve všem.
SPOLEÁHÁŠ SE SÁM NA SEBE?
Bible nám ukazuje na příkladu Izraele, že když jeho potřeby byly uspokojeny, lid se přestal na Boha spoléhat. Spoléhali,  že je o ně postaráno, když přece Bůh  slíbil, že se postará o všechny jejich potřeby. Jak nám Ježíš říká, naším cílem není to, aby byly naplněny naše potřeby, ale abychom žili každým slovem, které vychází z Božích úst.
“Je napsáno: Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst” (Matouš 4:4).
“Mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli” (1. Petrova 2:2).