PROMĚNĚNI - Claude Houde

Jedna rodina v našem sboru má silné svědectví. Otec býval zneužíván, poškozován a bit duchovní autoritou, když byl mladý a vůči křesťanství si choval nenávist po celý dospělý život.
Když před pár lety přišel o práci, jeho manželce se začalo dostávat pomoci od několika služeb, které poskytujeme rodinám v našem městě. Později o Vánocích se stala dobrovolnicí, poté si našla přátele a postupně začala navštěvovat sbor pravidelně.
UŽ NIKDY NEPŘEKROČÍM PRÁH KOSTELA
O rok později, když se opět účastnila jedné dobrovolnické akce během Vánoc, kdy se rozdávají balíčky chudým, varoval ji její manžel, „Klidně jdi, ale já tě nevyzvednu! Už nikdy nepřekročím práh kostela!“
Poslední den této akce zavolala svému manželovi a řekla, „Miláčku, jsem tak unavená. Prosím, přijeď mě vyzvednout sem, do sboru.“ Ať ten důvod byl jakýkoliv, neochotně souhlasil. O více než hodinu později ho stále neviděla, a tak se o něj začala strachovat. Dívala se všude po sborových prostorách. Našla ho v kostele, jak nese krabici s jídlem!
„Co to děláš?“ zeptala se.
 „No, rozhodl jsem se, že vejdu dovnitř, abych to všechno viděl na vlastní oči. Potřebovali pomoct, tak jsem se rozhodl, že zůstanu trochu dýl, jestli ti to nevadí.“
SKLONIL HLAVU A PLAKAL
O dvě hodiny později se pár dostal do auta na sborovém parkovišti po tom, co oba viděli stovky rodin – nejchudších z nejchudších – jak přijížděli do sboru a dostávali své balíčky a dárečky. Manžel už se déle nedokázal zkrotit, sklonil hlavu na volant a plakal. Jeho manželka ho takto ještě nikdy neviděla.
Roky zneužívání v rukou „duchovních“ mužů, kteří představovali Boha, stékaly po jeho tvářích v oněch slzách. Konečně své manželce dokázal říct, „Když jsem byl malý kluk, miloval jsem, když se lidé bavili o Ježíši a chtěl jsem druhým pomáhat, jako to dělal On.“
Tento rok se celá jejich rodina účastnila této dobrovolnické akce pořádané opět o Vánocích. Stali se z nich živé kameny, živé listy Jeho milosti, čteny všemi lidmi nadpřirozenou mocí víry.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.