SLÁVA NOVÉHO DOMU

Satan ví, co je psáno v Božím Slově a je odhodlán zabránit velké žni, o které ví, že přichází. Rozpoutal zuřivý útok na církev, používajíc při tom každou zbraň, kterou má, aby odstranil pokoj v Božím lidu.
Melancholie a strach balancujíce na každém národě zanechaly lidi, aby se cítili bezradně. V Americe soudy ustanovily zákony, které se pyšní zvrhlostmi a to vše proti vůli lidu. Výsledek je beznaděj a stres, ochabující duch a dokonce působení fyzické nevolnosti.
HŘÍCHU KONEC
V Hospodinově domě je hříchu konec a peklo je odstraněno. Veškerá společenství se dělí kvůli neshodám ohledně homosexuálních manželství. Mezitím evangelisté - ti, kteří jsou ti předpokládaní nosiči pochodní Božího Slova – vkládají své energie do aktivit, které nejsou orientované na Ježíše.
V Ageův den byli Izraelci odrazováni ohledně nového chrámu, který stavěli. Jejich práce vypadala tak bezvýznamně oproti velikosti jejich prvního chrámu. Jak uvažovali o všech minulých Božích slávách, plakali zoufalstvím nad nejskromnějším domem, který najednou před nimi stál. Ageus se zeptal lidí, „Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic?“ (Ageus 2:3)
NESROVNÁVEJ
Milovaní, stejná otázka platí dnes. Možná se ti vybavují velká obrození v minulosti, kde mocně dopadl Duch, a tisíce lidí bylo spaseno. Řekni mi, vidíš život církve dnes jako nic oproti tomu, co se dělo v minulosti?
Říkám ti, slovo, které dal Bůh Ageovi k jeho církvi, je míněno i dnes pro nás: „Můj duch stojí uprostřed vás.… Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj“ (2:5,9)