OŽIVUJÍCÍ PRAMEN​ - Gary Wilkerson

Na začátku své služby o sobě Ježíš vydal prohlášení:
„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal“ (Jan 7,37)
Ježíš to pouze neoznámil – On to zvolal. Počkal až do hlavního dne svátků, aby vystoupil a veřejně prohlásil toto:
„Zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo“ (Jan 7,37-38)
ZNIČENI MRTVÝM NÁBOŽENSTVÍM
Jednalo se spíše o akt soucitu než o teologické prohlášení. Mrtvé náboženství srazilo Boží lid k zemi. Náboženství, které je mělo oživit, je zanechalo zcela bez života. Nyní Ježíš oznámil: „Já jsem vaše nádoba chladné vody, osvěžující pramen, který stále proudí. Můžete ze mě pít, aby byl váš život nepřetržitě obnovován.“ Pro přístup k tomuto úžasnému prameni nemusíme splnit žádné podmínky. Kristus náš ujišťuje: „Každý, kdo ve mne věří, může přijít a pít.“
OBNOVUJÍCÍ TLAČÍTKO
Přátelé, život v Kristu je to nejlepší obnovující tlačítko. Když ho stiskneme, tak i ta nejzakrnělejší duše plná zoufalství a strachu je oživena mocí z nebes. Když Ježíš říká: „Proudy živé vody poplynou z mého nitra,“ ukazuje nám, jak budou vypadat naše životy po Jeho pouhém doteku. Jeho Duch nás tak naplní, že budeme přetékat bohatým životem, milostí, soucitem a láskou. Jeho proud života všechno proměňuje.
Jak už jsem mnohokrát řekl, Hospodin nám nikdy nedá poselství, aniž by ho podepřel Svou mocí. Jestliže nás povolal k životu v úžasné plnosti a obnově, pak nám poskytne všechno potřebné k tomu, aby se tak stalo.