OSVĚŽUJÍCÍ, ŽIVÁ VODA - Gary Wilkerson

Jak Boží osvěžení ovlivňuje naše životy v praktických způsobech?
OSVĚŽENÍ NAŠICH OKOLNOSTÍ
Když Bůh osvěží naše okolnosti, tak změní staré zvyky, které mohou zahrnovat naše manželství, naše finance, naši práci. Může odhalit nezdravé vzory utrácení a přesvědčit nás je změnit. Může nás dokonce vést ke hledání finančního poradenství, které nám může pomoci nahradit špatné vzory a naučí nás být moudrými správci.
Možná, že bude chtít narušit staré vzory v našem manželství, vzory, které nás ponechávají zaseknuté v neláskyplných způsobech. Náš Otec je připraven nás osvěžit oplývající milostí pokaždé, když to potřebujeme. Tento druh osvěžení jedná s našimi okolnostmi.
OSVĚŽENÍ PODSTATY
Pak máme osvěžení podstaty — osvěžení, které jde za naše okolnosti, aby obnovilo naše duše, naše životy, našeho vnitřního člověka. Tento druh osvěžení neplyne jendo nás, ale nás. Naplní nás to radostí pro naše manželství; pro odvádění desátků a dávání zdarma; pro čelení těžkým vztahům s nadějí a odvahou a energií.
In short, core refreshing causes us to anticipate every moment of life with Jesus. It stirs in us a heart that says, “I’m fully alive, not dreading the day. I’m thrilled to follow You, Jesus. You have made me bold, not fearful. Let me use this vast overflow of life for You!”
VŠECHNO MU TO PŘINES
Co z tebe nyní plyne? Nevěra, reptání, strach? Nebo víra, naděje a láska? Tak jak to On udělal na svátku v Jeruzalémě, tak Ježíš k tobě volá, abys Mu přinesl svoji nevěru, svoji hořkost a svůj strach. On to chce nahradit spokojeností a nakazit tě k tomu, aby tě převedl z prázdnoty do plnosti, přenést tě z prázdnoty do plnosti.
Ježíš slíbil, “Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‘proudy živé vody poplynou z jeho nitra’” (Jan 7:37-38, NLT).