NÁŠ NEBESKÝ OTEC TO VÍ

„Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ (Neboť o to všechno horlivě usilují pohané).“ (Matouš 6:31-32).
Ježíš varuje před pohanskou tendencí ke strachování, Jeho slova se dotkla mé duše. Říká nám, že strachování o naše zaměstnání, naši rodinu, naše přežití – je pohanský způsob života.
ŠPATNÝ POSTOJ
Strachování se je postoj těch, kteří nemají nebeského Otce. Neznají Boha a Jeho touhy být znám jako: pečující, zaopatřující a milující Otec na nebesích.
Pro všechny, kteří věří, nestačí znát Boha jenom jako Všemocného, Stvořitele a Pána všeho. Chce, abychom ho znali také jako našeho nebeského Otce.
„Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete“ (6:32).
„Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku“ (6:34).
SPRÁVNÝ POSTOJ
Těmito prostými slovy nám Ježíš přikazuje: „Nepřemýšlejte a nestrachujte se co se zítra možná stane či nestane. Nemůžete nic změnit a nepomůžete tomu, když se budete strachovat. Když tak činíte, chováte se jen stejně jako pohané.
Ježíš potom řekl, „Hledejte nejprve království Boží a Jeho spravedlnost a všechny ostatní vám bude přidáno“ (6:33). Jinými slovy, jdeme k milovanému Ježíši. Pokračujeme a všechny své potřeby vkládáme na Něho. A odpočíváme v Jeho věrnosti. Náš nebeský Otec bude vidět, že jsme zajištěni všemi základními životními potřebami.