OD TÉTO CHVÍLE - Gary Wilkerson

„Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lukáš 1:30-31).
Boží milost doslova vyvolala v Mariině životě změnu – obrat o 180 stupňů. Podle Bible otěhotněla. Pokud žiješ z Boží milosti, On neříká pouze: „Všechno se vyřeší; snaž se myslet pozitivně.“ Ne, Bůh mění tvůj svět; obrací věci vzhůru nohama.
RODÍ SE NĚCO NOVÉHO
Marie otěhotněla! Když máš Boží milost, Bůh učiní ve tvém životě počátek – narození něčeho nového. Máš určité potřeby, pláčeš ve své duši. A jakmile přijdeš k Bohu a obdržíš Jeho milost, Bůh na tebe vylije požehnání a změní tvůj život.
Marie to pochopila a začala zpívat:
„Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení“ 
(Lukáš 1:46-48).
VĚCI SE ZMĚNÍ
Miluji frázi: „Hle, od této chvíle.“ Od této chvíle bude něco jinak – a já chci, aby sis to přivlastnil. Chci, abys měl nyní tuto pravdu ve své duši, ve svém duchu a ve své mysli.
„Od této chvíle“ v tobě probíhá změna. Změna od života zaměřeného na své vlastní touhy k životu naprosto vydanému Pánu, kdy zjišťuješ, že nemůžeš učinit nic pro svou vlastní chloubu. Rozhodni se, že budeš důvěřovat jen a pouze Ježíši.