TVÉ SOUČASNÉ TRÁPENÍ

Jednoduše nedokážeme vysvětlit, proč tolik poctivých lidí čelí nepřekonatelným utrpením. Proč se těžkosti množí těm, kdo hluboce milují Boha?
„Všechno je to z důvodu, aby nás to naučilo trpělivosti.“
„Učí to Boží lid více Mu důvěřovat.“
Opravdu? Jsou to skutečné důvody nebo nic víc než klišé? Taková tvrzení zajisté postrádají smysl pro ty, kteří podstupují kritické období.
Během nedávného času, kdy jsem byl osobně zakoušen, jsem se zeptal Pána, „Pokud jsou toto lekce, kterými musím projít právě v této zkoušce, prosím, abys mě je naučil.“
VŠE JE TO O VĚČNOSTI
Duch promluvil zcela jasně do mého srdce: „Tvoje současné utrpení nemá co dělat s trestem. Ve skutečnosti to nemá ani co dělat s tímto světem. Tvá intenzivní dlouhodobá zkouška souvisí s věčností. Připravuji tě pro tvou službu a duchovní úřad v Mém Království.“
Milý svatý, věřím, že jsme odstavováni od všeho, co je tohoto světa. Bolesti, které nyní pociťujeme, jsou hrozné porodní bolesti. Bůh dovolil, abychom byli tak oslabeni lidskou silou, že zastavíme veškeré naše snažení a necháme Ho, aby si vzal zbytek cesty.
Toto je stará evangelijní píseň:
Časem, až přijde ráno,
až se všichni Boží svatí shromáždí doma,
povíme příběh o tom, jak jsme zvítězili,
a porozumíme tomu lépe až časem.
By and by, when the morning comes, 
When all the saints of God are gathered home, 
We will tell the story of how we've overcome, 
And we'll understand it better by and by. 
Svědčím o Boží dobrotě celý svůj život. A až přijde nový život, budu tento příběh vyprávět všude po nebi – příběh o tom, jak skutečně, blízce a milostivě se ke mně Ježíš choval v mých nejtěžších časech. Sláva Bohu!