NEMÁME BÝT PŘEKVAPENI

Musím se vás zeptat: Když zuří bouře, jdeš k Pánu v modlitbě? Pokud ano, pak získáváš sílu, protože tvoje mysl se zaměřuje na lásku tvého nebeského Otce. Zjevuje ti neustále Svoji moc a povzbuzuje tě, že to zvládneš.
Není to Boží vůle, aby se jeho děti obávaly nadcházejících časů. Biblická proroctví a varování by nás neměla zastrašit. Ježíšova slova, která jsou nám určena, jsou velmi prostá:
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí” (Jan 14:27).
VARUJE NÁS V LÁSCE
Ježíš prorokoval o světových událostech, které mají přijít a které znějí hrozně. Mluvil o válkách, moru a zemětřeseních. A varoval své posluchače: “Budou vás vydávat v soužení a na smrt. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou” (viz Matouš 24:3 do 41).
Později v Matouši Ježíš vysvětluje, že předem upozornil na tyto katastrofické události, abychom když vidíme, jak přicházejí, věřili v Něj.
ON JE PÁNEM NADE VŠÍM
Ježíš na nás nechce naložit břemeno strachu. Jenom nechce, abychom byli překvapeni, když jsme zasaženi hroznými bouřemi. Ježíš nechce, aby naše víra ztroskotala, když najednou čelíme neuvěřitelnému utrpení. A nejvíce ze všeho  chce, abychom věřili, že nad všemi těmi hroznými věcmi je on pánem  a jako Otec, který nás miluje, nás před nimi varuje a také nás jimi provede.