SPOČINUTÍ V OTCOVĚ LÁSCE

Již roky věrně varuji před brzkým příchodem celosvětového ekonomického holocaustu. Dokonce i teď vidíme, jak postupně přichází na celý svět. Varoval jsem, že na křesťany přijde utrpení, že budou obrovské ztráty a tíživé životní situace, a již se to děje. Spousty vzácných svatých všude po celém světě snášejí obrovský finanční a duševní stres.
MĚNÍ SE STYL ŽIVOTA
I když jsou tyto věci hrozné, na žádnou z nich bychom neměli zaměřit svou energii a službu. Místo toho musíme pokračovat v hlásání o lásce Boha Otce a o něžném soucitu našeho Spasitele.
Znám americký styl života – vskutku se životní styl všech prosperujících národů natrvalo změní. Vím, že se všechno potácí a otřásá. Když ale ráno vstávám, nedělám si starosti: „Co budeme jíst? Co si oblékneme? A co topení, světlo, bezpečnost?“ Ježíš nás varoval, abychom se o to nestrachovali.
DOKONALÝ POKOJ
Spočívám v lásce svého Otce. Opravdu vím, že já nejsem Bůh a že jedině On má všechny tyto věci pod kontrolou. Dělám prostě totéž co prorok Izajáš: Nechal svou mysl spočinout v plné důvěře svému Pánu.
„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26:3).
Prorok Izajáš oznamoval tuto pravdu všem věřícím bez ohledu na věk – a Bůh nemůže lhát!