AGRESIVNÍ VÍRA!

V knize Genesis se píše, že čím více přibývalo lidí na zemi, tím rostlo i násilí a zkaženost.

„Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě.“ (Genesis 6:11-12).

V těchto posledních dnech se jedná o odlišný druh agresivity. Mám na mysli zbožné lidi s agresivní vírou, kteří povstávají. Tito zbožní zbývající jsou plni Ježíše a milují Ho celým srdcem. Tito věřící vidí naštvaného ďábla jak přichází proti nim se vším, co je v jeho silách, a jsou si také vědomi toho, že budou čelit mnohem většímu peklu, než jakákoliv jiná generace před nimi.

Ježíš řekl: „Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují.“ (Matouš 11:12). Tito zbývající se pozvednou a řeknou: „Nedovolím zlému, aby mě okradl o mou radost a pokoj. Nenechám ho zasadit uvnitř mne semínka zloby, vraždění, nenávisti nebo násilí. Ne, povstanu v Ježíšově moci a budu mít vítězství nad veškerou démonickou špínou.“

Drahý příteli, Bůh do tebe chce vložit ducha bojovnosti! Pokud jsi se dopustil jakékoliv z těchto forem násilí, učiň pokání před Bohem a řiď se Jeho Slovem. To je vše oč žádá. Nechť Bůh do tebe vloží mnohem větší zbožné nadšení a víru, než jakou jsi doposud zakusil. Chce, abys byl schopen se postavit podlým úmyslům ďábla.

Jediného ducha agresivity, kterého můžeme mít, je agresivní víra. Bude to silná a svatá agresivita, která se plnou sílou postaví proti pekelné bráně a pevnosti nepřítele. A skrze Boží moc je v Ježíšově jménu všechny porazíme!