NALEZENÍ JEHO ODPOČINUTÍ

„Naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“ (Matouš 11:29-30).

Vím pouze o jediné cestě, která vede do tohoto odpočinutí, o němž Ježíš mluví. Pokud této pravdě rozumíš a přisvojuješ si ji, uvede tě do nejúžasnějšího pokoje, jaký je jen možný na této straně nebes, a ukončí veškeré pocity nebezpečí.

Touto základní pravdou, na níž jsou vybudovány všechny další, je učení o ospravedlnění vírou. Tomuto učení musíš porozumět, pokud doufáš, že vstoupíš do odpočinutí, které nabízí Ježíš.

Mohu se pouze dotknout vrcholků této nádherné pravdy o ospravedlnění vírou. Přesto věřím, že Bůh touží vést svou církev dál do této božské pravdy – dávat nám primární sílu, která nás podrží v nadcházejících dnech.

Je smutné, že když zmíníte tento námět, mnoho křesťanů nad tím ohrne nos. Řeknou: „Nechci slyšet všechny ty hluboké věci. Prostě mi přines Ježíše!“ A přece to, po čem skutečně touží, je: „Nechci se nijak cvičit ani trávit čas učením se tomu, co Ježíš udělal na kříži.“

Příliš mnoho křesťanů se emočně spojuje s křížem, avšak nikdy jej doopravdy nestudují. Slýchám mnoho kazatelů, kteří káží o emočních výzvách ohledně Ježíše a kříže – o Jeho bití, trnové koruně na Jeho hlavě, hřebech zatlučených do Jeho dlaní. Ale kázání o kříži zahrnuje více než jen toto. Je tam vítězství kříže a Ježíšův čin pro všechno lidstvo.

Ti, kdo se touží „o Něm učit,“ kdo chtějí porozumět Ježíšovu podivuhodnému skutku na Kalvárii, nechť mi dovolí vysvětlit tuto myšlenku o ospravedlnění vírou.

V našem ospravedlnění skrze kříž Ježíše Krista jsou zahrnuty dvě věci:

  • Zaprvé, máme odpuštění pro všechny své hříchy. Když šel Ježíš na kříž, jeho krev nás očistila od každé viny.
  • Zadruhé, jsme Bohem přijati jako spravedliví v Kristu, a to skrze víru. To znamená, že Bůh nás přijímá pro zásluhy Ježíše, který se obětoval na kříži, a nikoli pro naše skutky či jakékoli dobré činy.

„Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje“ (Římanům 8:33).