UČTE SE ODE MNE

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne“ (Matouš 11:28-29). Kristus nám říká velmi jasně: „Nepokoušejte se začít se mnou chodit, dokud nemáte odpočinutí ve své duši!“

Pokud nemáš toto úžasné přesvědčení, o němž mluví Boží slovo, přesvědčení o tom, co Ježíš pro tebe udělal, jeho jho nebude ani snadné ani lehké. Naopak, prožiješ boj s tělem, abys potěšil Boha. Půjdeš z bláta do louže a budeš žít s nezbytnou vinou a pocitem studu.

Věřím, že klíč k tomuto verši je ve slovech: „učte se ode mne.“ Ježíš zde hovoří o učení, kým on je a co dokonal na kříži. Říká: „Musíte mít poznání o tom, co jsem pro vás udělal. Potom bude vaše duše v odpočinutí a můžete vzít na sebe mé jho. Tak tedy, učte se ode mne!“

Tento druh učení se nám nelíbí. Toužíme po snadné cestě! Jsme jako školáci o přestávce na hřišti, kteří nechtějí zpět do třídy.

Možná si dnes řekneš: „Čtu si teď Bibli a denně se modlím. Usilovně se snažím být lepším!“ To vše je dobré, avšak ujišťuji tě, že tyto věci tě neuchrání před přicházející bouří. Nestačí jen usilovně se snažit, plnit sliby Bohu a zápasit o to, abys byl lepším. Ani nestačí říci: „Jsem pilnější než dřív.“ Ne, to všechno přichází až po zjevení toho, co pro tebe Ježíš vykonal na kříži!

Něco v nás by mělo křičet: „Ježíši, tvé Slovo říká, že mohu žít v naprostém odpočinutí, pokoji a bezpečí. Nemusím bojovat s tělem ani se soužit vinou či strachem. Rozprostíráš přede mnou zaslíbení života v odpočinutí, ale já to odpočinutí nemám. Pane, chci tvé odpočinutí celou svou bytostí. Uč mne svým Duchem – chci se učit od Tebe.“