UKŘÍŽOVANÝ BOJOVNÍK

„Byl trápen a pokořil se,
ústa neotevřel,
jako beránek vedený na porážku,
jako ovce před střihači
zůstal němý, ústa neotevřel.“
(Iz 53,7)

Kristus byl opravdový bojovník
Bojující za práva ostatních,
Hnací síla pro Boží církev
Osvobozující utlačované
Přesto On sám byl stíhán...
a pokořen,
Nepochopený a odmítnutý
Zřekl se vlastních práv
„obžaloba“ křivě přísahající proti Němu
Kněží burcující mlčíčí většinu
Lží a polopravdami
Byl jako beránek vedený na porážku.
Vytrhali mu vousy
a plivali na Něj
Nejvyšší soud na zemi,
který byl zaujat proti Němu,
přesto tento mocný bojovník
Ústa neotevřel.
A ve svém utrpení se nedomáhal žádných práv
Rozdávající svůj život
Jako oběť
K ospravedlnění práv všech