USPOKOJEN JEŽÍŠEM

Ježíši nestačí získat tvé srdce. Musí tvé srdce uspokojit! A přece se najdou mnozí věřící, které nikdy Ježíš neuspokojil. Vždy jsou jako na houpačce, a to podle svých okolností.

To není vhodná nevěsta pro tohoto Ženicha. Ne, jeho musí přitahovat určitá krása. „Král zatouží po tvé kráse“ (Žalm 45: 12). Co je však touto krásou?

Pravděpodobně opěvuješ krásu svatosti: „Klaňte se Hospodinu v kráse svatosti“ (Žalm 29:2, B21). Tato krása je v Božích očích zřetelná; to v nás Ježíš vidí a to jej přitahuje.

Duch svatý říká Kristově nevěstě: „Pokud opustíš všechno ostatní a přimkneš se pouze k němu, potom bude toužit po tvé kráse!“ To znamená, že mezi vámi nesmí být žádná práce, žádná osoba, žádný vztah!

Slyšel jsem jednu zbožnou ženu, jak řekla: „Čím více se můj manžel stává zbožným, tím více mne přitahuje.“ Vskutku to je to, čím má být zbožné manželství. A stejně tak čím více se zcela oddáváš Pánu, tím více se pro něj stáváš přitažlivým a krásným.

„Král zatouží po tvé kráse…“ (Žalm 45:12). Jak neuvěřitelné! Ježíš nebude schopen od tebe odejít! Ve skutečnosti zde hebrejské slovo „krása“ označuje silnou touhu. Jinými slovy, Ježíš se k tobě přiblíží – uchvácen touhou po tobě!

Během svého života jsem oddal mnoho párů. A nikdy jsem neviděl ženicha, který by se s potěšením neusmíval na svou nevěstu a nemyslel by si: „Je celá moje!“ Milovaní, to je ta krása, o níž hovořím. Náš Ženich se raduje a říká o své nevěstě: „Jsem zřítelnicí jejích očí. Bude trávit raději čas se mnou než s kýmkoli jiným. A tím je pro mne krásná!“

Doopravdy má Kristova nevěsta vnitřní krásu, která ji činí krásnou navenek. Je „ve vší slávě…“ (Žalm 45: 14, B21), protože je svému Ženichovi oddaná. On vidí za každý stín pochybnosti: „Ona je celá moje – oddaná pouze mně! Uctívá mne a je mi podřízená. Jsem tím jediným v jejím životě, středobodem její pozornosti. Dělá si na mne čas, velmi se raduje v mé přítomnosti a touží být ustavičně se mnou.“ Jak krásná oddanost!