NOVÁ TVÁŘ OD DUCHA SVATÉHO

David směle prohlásil: „Opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse“ (Žalm 42:12). A totéž opakuje v Žalmu 43:5. V původní hebrejštině oba tyto verš vyjadřují: „Bůh je spása mé tváře!“

Věřím, že zde David říká něco důležitého. Víte, že vaše tvář je billboard, který oznamuje, co se děje ve vašem srdci? Veškerá radost či zmatek, kterým si uvnitř procházíte, se odrazí ve výrazu. Když mluvím o výrazu, myslím tím váš obličej, řeč těla a tón hlasu.

Například, když je má mysl zatížena starostmi o naši církev – bohoslužby, finance, vztahy – mám tendenci chodit shrbeně. Vypadám zamyšleně. Moje čelo se svraští. Někteří lidé mi dokonce říkají, že vypadám smutně.

Jednoho dne jsem se procházel po 52. Ulici nedaleko Hannah House, zcela pohlcen záležitostmi církve a pravděpodobně až příliš shrbený. Narazil jsem na kokainové doupě, kde seděla na vstupním schodišti nějaká žena a usmívala se od ucha k uchu. Viděl jsem, že je na kokainu velmi závislá. Sledovala, jak se přibližuji, a když jsem se k ní dostal blíž, ozvala se: „Pane, to nebude tak špatné.“

Byl jsem šokován! Pomyslel jsem si: „Tady je žena závislá na kokainu a tady jsem já, Boží muž. Ona se usmívá a vypadá dobře, a já se strašně hrbím, jako kdyby odešla veškerá naděje.“ Jaké to pro mne bylo pokárání!

Děkuji Bohu za jeho velkou spásu – za vykoupení naší duše, našeho ducha, i našeho těla. Avšak mnozí z nás potřebují zachránit své vzezření! Potřebujeme novou tvář od Ducha svatého – protože naše tváře přinášejí světu špatné poselství!

Jedna mladá žena přišla do Hannah House a měla ve tváři hluboko vyryté linky hříchu. Její vzezření signalizovalo extrémně velký problém. A přesto dva týdny poté, co byla spasena, nikdo nedokázal uvěřit té změně. Ani jsem ji nepoznal.

Proč taková změna tváře? „Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí“ (Kazatel 8:1).

„Moudrost“ z tohoto verše vztahuji na Ježíše Krista. Vskutku tatáž přítomnost Krista ve vašem srdci má přímý dopad na vaše vzezření! Ovlivňuje vaši chůzi, mluvu i tón vašeho hlasu.