KAŽDÉ RÁNO NOVÁ

„Hospodinova láska nepomíjí,
Jeho soucit nikdy nekončí.
Každé ráno stále nová,
Tvá věrnost je tak veliká!“ (Pláč 3,22-23)

Všichni bychom se zničili
Svou vlastní špatností,
Nebýt Boží milosti.
Každé ráno je stále nová.
Hospodin je milostivý a soucitný,
Pomalý k hněvu
A velmi laskavý.
Je dobrotivý k těm, kdo litují svých hříchů,
Nesetrvává ve svém hněvu,
Neboť si oblíbil milosrdenství.
Odpouští hřích
Nemá zalíbení ve smrti ničemníků,
Nýbrž nabízí svou milost
Každému hříšníkovi.
A ten, kdo milost obdrží,
Může být sám milosrdný.
Blaze milosrdným
Neboť dojdou milosrdenství.