JAK SE STÁT ŽIDEM, KŘESŤANEM NEBO KOMUNISTOU

„Skutečným Židem je ten, kdo je jím vnitru
a má srdce obřezané Duchem, ne literou.
Takový dojde chvály, nikoli od lidí,
ale od Boha.“ Římanům 2:29

Ne každý, kdo se židem narodí, je opravdový žid.
Židem není ten, kdo je jím pouze navenek.
Židem není ten, kdo popírá ducha,
tradice a povolání židů;
Pouze ten může být židem, který je vnitřně sjednocen
vírou, ale i ve svém srdci.
Je to způsob života.
Křesťanem se stává ten, kdo přijímá Ducha Kristova,
vírou, ale i ve svém srdci.
Komunista nemusí nosit legitimaci,
aby jím byl.
Nemůže popřít světu, že je komunista,
pokud vnitřně objímá ducha,
tradici a volání komunistů -
vnitřně je sjednocen.
Jaký člověk doopravdy je, neurčují
slova nebo chvály od lidí,
ale to, co Bůh vidí v srdci.
Tak jako člověk uvažuje ve svém srdci,
takový i je!