BŮH JE NÁŠ ŠTÍT

Když Bůh chce po svých služebnících, aby udělali krok do neznáma, nejedná se o jednorázovou záležitost. Je to celoživotní cesta. A naše poslušnost nám přináší obrovskou odměnu: „Stalo se k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna“ (Genesis 15:1).

Bůh zde činí slavné prohlášení: Ti, kdo Jej poslouchají – kdo vykročí nevědouce, co se s nimi stane, a přece slepě poslechnou Jeho Slovo – nikdy nebudou bez Jeho ochrany. On říká: „Budu se nad nimi vznášet jako štít. A budu jejich odměnou. Dám jim sám sebe.“ „Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní“ (Žalm 5:13).

Bývalé členky naší církve, uznávané herečky, se Bůh zeptal, jestli se pro Něho zcela vzdá showbyznysu. Ve svém srdci věděla, že jí Hospodin říká, aby všechno opustila. A tak nebrala zřetel na svou odměnu – byla to nejlépe placená herečka – a vykročila do velikého neznáma. Neměla ani práci ani záruku, že nějakou práci najde; vykročila nevědouc, kam jde.

Hned druhý den jí zavolal její agent a řekl jí, že má pro ni nabídku na roli ve filmu již obsazeném třemi nejznámějšími herci. Poté, co zavěsila, prohlásila: „Ne, satane, vím, o co se snažíš. Já své rozhodnutí nezměním.“

Milovaní, to zažívají mnozí. Kdykoli vykročíte ve víře a v poslušnosti, ďábel přijde s nějakým lákadlem, aby vás přitáhl zpět na stranu neposlušnosti. Poslušnost vás bude něco stát!

V tomtéž týdnu šla tato herečka k soudu a vyhrála spor o opatrovnictví dítěte. Její štít fungoval! Získala Krista a její odměnou byl Samotný Hospodin.