POSLUŠNI PÁNOVA HLASU

V roce 1988 povolal Bůh naše služebníky, aby šli do New Yorku a na náměstí Times Square založili církev. Opustit pohodlné prostředí Texasu a přijít do města vyžadovalo obrovský krok poslušnosti. Neměli jsme žádný sbor, žádnou budovu a téměř žádné peníze. Jediné, co nám Bůh řekl, bylo: „Jděte a já budu s vámi. Požehnám vám. Budu vaší odměnou.“

A tak jsme šli – a Hospodin se nám stal štítem a dával nám Sebe sama rok za rokem. Přešlo několik desetiletí, a uprostřed náměstí Times Square máme rostoucí, vyspělý, misijně zaměřený sbor, který je svědectvím Jeho zázraku.

Boží Slovo je plné speciálních a specifických zaslíbení pro ty, kdo jsou povoláni vykročit v poslušnosti. Z nich vybírám jen několik, aby vás přinesla k Božímu trůnu. Na těchto řádcích můžete založit svůj život:
  • „Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid“ (Exodus 19:5).
  • „Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře“ (Jeremjáš 7:23).
Také máme neotřesitelné zaslíbení, že Duch svatý s námi bude při každém kroku poslušnosti a v dobách zkoušek: „My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají“ (Skutky 5:32).

Říká-li vám Bůh, abyste s něčím začali, vykročte a udělejte to. Bible jasně říká, že když poslechnete Pána, On vám dá Ducha svatého, aby byl vaším průvodcem a vaší silou. Poskytne vám všechno, co potřebujete k dokončení skutku poslušnosti.