DÍVEJTE SE, JAK VÁM BŮH ŽEHNÁ - Claude Houde

Právě jsem sdílel toto slovo v Times Square Church, společenství v Manhattanu, založeném pastorem Davidem Wilkersonem. Společně jsme večeřeli, a když jsme se spolu vraceli, požádal jsem jej o radu, protože se naše církev měla za několik měsíců otevírat. Pastor Wilkerson, autor více než čtyřiceti knih, založil střediska Teen Challenge, která přinášejí svobodu závislým po celém světě. Začal také s World Challenge, křesťanskou organizací, která podporuje misie po celém světě. Také založil nespočet dalších služeb. I ve svém stáří mluvil pastor Wilkerson na konferencích, kde byly tisíce pastorů a je považován za muže, který skutečně svojí službou ovlivnil naši generaci.

Byl jsem trochu nervózní. Pastor Wilkerson je velmi skromný muž, pěkný, milý a ohleduplný, zároveň je ale i vážný a vášnivý. Já jej miluji, respektuji a obdivuji a jsem vděčný za všechno, co ve francouzském světě udělal pro mě a pro Boží dílo.

Když jsem s ním procházel přelidněnými ulicemi v New York City, bylo světlo jako ve dne. Nechtěl jsem říci něco nepatřičného. Nakonec jsem sebral odvahu a jen jsem vyhrkl: “Pastore Dave, my brzy otevřeme naši církev. Máš klíč, malé doporučení, které bys chtěl se mnou sdílet? Co zkouším říci je to, pokud by byla jedna věc, kterou bych měl dělat, nebo kterou bych měl znát, co bys řekl, že to je?”

Byl jsem ohromený jeho odpovědí. Zarazil se na své cestě a začal říkat s ohromující intenzitou a hořící vášní: “Chceš vědět, co je klíčem? Opravdu to chceš vědět?”

Odpověděl jsem mu nejistým hlasem, “Ano, pane, opravdu bych to chtěl vědět.”

Najednou se změnil jeho výraz a tón hlasu a celá jeho tvář se rozsvítila. Jako dítě, které zná tajemství, řekl: “Najděte chudé! Dejte chudým! Pomozte chudým! Dejte svá srdce a svoji vášeň do pomoci lidem, kteří vám nikdy nebudou schopni nic splatit nebo pro vás cokoliv udělat.” Potom se na vteřinu zastavil a s přesvědčivou radostí dodal: “A potom se dívejte, jak vám Bůh žehná!”

“Blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými” (Přísloví 14:21, NLT).

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.