DŮLEŽITÉ PRO JEŽÍŠE A JEHO KRÁLOVSTVÍ

Babička Carosso, matka mé ženy Gwen, zemřela v devadesáti pěti letech. Byla to věřící, tichá, skromná žena.

Poté, co odešla k Pánu, jsme s Gwen v její skříni našli papírovou krabici plnou ústřižků z šekové knížky. Babička Carosso za sebe utratila velmi málo, ale podle dat na ústřižcích jsme zjistili, že řadu let podporovala misionáře. Posílala peníze po malých částkách, vždy pět, šest, deset dolarů.

Celou tu dobu si babička Carosso myslela, že toho pro Boží království moc nedělá. Říkávala, že nemá žádné obdarování, žádnou službu. Ale pro Ježíše a Jeho království byla právě tak důležitá jako mnozí ti misionáři, které celé roky podporovala svými obětavými dary.

Až náš požehnaný Pán odmění ty úžasné misionáře, které podporovala, babička Carosso bude mít podíl na zisku ze všech jejich duchovních vítězství v přední linii. Vzpomeňte si, co řekl Ježíš o chudé vdově, jež hodila dvě mince do pokladnice: „tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní“ (Lukáš 21, 3). Vdova dala vše, co měla.

Moje žena Gwen zůstávala doma, když jsem po mnoho let cestoval v přední linii evangelizace. Gwen se hodně podobá své matce: tichá, skromná a velmi oddaná své rodině. Po několik desetiletí jsem jezdil po světě a sloužil a nebyl jsem skoro doma. Gwen zůstávala a starala se o naše čtyři děti; vždycky tam byla, když přišly ze školy, vždy když něco potřebovaly.

Když jsem se vrátil z cest, Gwen se se mnou radovala nad množstvím lidí, kteří se rozhodli pro Krista, nebo nad závislými a alkoholiky, kteří byli uzdraveni, i když sama nemohla odjet a vykonávat tuto práci.

Často jsem svou ženu slyšel říci: „Neumím kázat ani zpívat. Nejsem žádná spisovatelka. Připadá mi, že pro Pána dělám tak málo, pokud vůbec něco.“ Později však Gwen uvěřila, že jejím povoláním je být věrnou manželkou a matkou (a časem i babičkou).

Teď, když píšu toto poselství, říkám své ženě: „V den, kdy stanu před Ježíšem, pokud si mě použil, abych získal nějaké duše, nebo abych inspiroval nějaké zbožné skutky, které Mu dělají radost, a pokud bych měl za to dostat nějakou odměnu, Gwen, ty na ní budeš mít stejný podíl jako já.“