BOHATÝŘI, PROBUĎTE SE!

Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí, ať přitáhnou všichni bojovníci! Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy! Slaboch ať zvolá: „Jsem bohatýr!“ Pospěšte na pomoc, všechny okolní pronárody, a shromážděte se! – Přiveď sem, Hospodine, své bohatýry! – Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody vůkol. (Jóel 3, 9-12, EP)
Naléhavě vás žádám, aby jste se se mnou modlili! "Pane, přidej nám víry," ale také vás vyzývám, aby jste se rozhodli, že budete bohatýry pro Boha. Záměrně používám obrat "naléhavě žádat," protože to je odpovídající a úměrné vážnosti doby.
PLANOUCÍ VÁŠEŇ PRO BOHA
Apoštol Pavel měl oheň, který v něm hořel . Řekl korintským: "Kristova láska mne zavazuje." (2. Kor. 5,14) Záležitosti věčného království, které se ocitly v sázce, pro něj byly skutečné a naléhavé natolik, že se z něj vydral výkřik stejně intenzivní, jako když přímo do našich srdcí letí šíp, který překračuje staletí a kultury.
"Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem." (2. Kor. 5:20, B21).  
Burcující reálnost této vášně ve mně dnes hoří. Naléhavě vás žádám, smiřte se s touhami a záměry, které pro vás Bůh připravuje.
OPĚTOVNĚ PROBUZENÁ VÍRA
Je to víra, která opět probouzí a oživuje bohatýry. Často přemýšlím: co kdyby se, třeba i jen na zlomek sekundy, otevřelo nebe a byly by před námi odhaleny nesmír a intenzita Božích tužeb, lásky a záměrů pro lidstvo, to bychom pak museli opustit monotónní křesťanský způsob života. Nemohli bychom jen tak sedět na další bohoslužbě, nepřítomní myslí a bez zájmu, mezi všemi těmi seriály a nesmyslnými reality show v televizi. 
Vážený čtenáři, Boží hlas je slyšet v srdcích milionů věřících po celém světě: "Opět probuďte a oživte bohatýry!"

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.