NEPŘESTÁVEJTE BOJOVAT!

Pro každého věřícího platí výzva, aby setrvával nad Písmem, dokud mu Duch Svatý neukáže, že Boží zaslíbení na stránkách Bible jsou pro něj osobně. Víme, kdy se to stane, protože slyšíme jemný tichý hlas Ducha šeptat, "Tohle zaslíbení je tvoje. To je Boží Slovo dané právě tobě, aby tě provedlo těžkými časy." Jsem přesvědčen, že nemůžeme bojovat boj víry, aniž bychom slyšeli uklidňující Boží hlas.
JEHO OSOBNÍ SLOVO
Když David podlehl porážce, dodal si odvahu, vrátil se do boje a okamžitě začal jednat ve víře. Když se mu vrátil jeho bojovný duch, dal si poslat pro efod. To byl druh oděvu kněze, v jehož náprsníku byly dva kameny. Někdy Bůh skrze efod promlouval a David byl odhodlaný získat od Hospodina pokyny.
"Potom David požádal kněze Abiatara... "Přines mi sem efod". A když k němu Abiatar přinesl efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?" (1. Samuelova 30:7-8)
JEHO POKYNY
Zamysleme se nad tím, co David udělal. Potom, co se vyplakal a získal zpět svoji bojovnost, padl na kolena. A Pán mu dal pokyny, které potřeboval:
"Pronásleduj", zněla odpověď. "Jistě je dostihneš a zajatce osvobodíš." (30:8)
Boží pokyn pro Davida zněl, "Jdi! Zvítězíš." Jinými slovy, "Nepřestávej bojovat!"